موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری

موسسه خیریه دانشجویی” دست یاری به دشتیاری “حاصل یکی از اهداف کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی است. این کانون دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پایه گذاری شده و یکی از اهداف آن محرومیت زدایی علمی فرهنگی از مناطق محروم کشور بوده است.

موسسه خیریه دانشجویی دست یاری به دشتیاری

یکی از مهم ترین واحدهای موسسه، واحد مدرسه سازی می باشد که در این مجموعه تمامی اقدامات و فعالیت های لازم جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی صورت می گیرد. تامین مالی این پروژه ها از طریق کمک های خیرین محترم به خصوص پویش( سهم من از فردای دشتیاری ) می باشد. شما نیز می توانید با تقبل یک یا چند سهم بیست هزار تومانی و پرداخت به صورت ماهیانه در ساخت مدارس منطقه سهیم باشید.

پویش یاری

پویش “سهم ما از فردای دشتیاری” قالب اصلی مدیریت منابع مالی خیرین در راستای ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس منطقه دشتیاری است. مبالغ خیرخواهانه تحت عنوان سهم های ۲۰ هزار تومانی تعریف شده است که به صورت ماهیانه پرداخت میشود.

وضعیت آموزشی

محلی که برای طراحی مدرسه و احداث آن در نظر گرفته می شود باید ضمن نزدیک بودن به مسیر وسایل نقلیه عمومی، ازکارخانجات، خطوط راه آهن و شاهراه‌ها، بیمارستان، گورستان، کشتارگاه، دامداری، مرغداری، دباغ خانه، محل انباشتن زباله و کود و... دور باشد.

موقعیت جغرافیایی

تخصیص فضا به کاربری های آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه ریزی های شهری موردتوجه قرار می گیرد. به دلیل حساسیت کاربری های آموزشی ازنظر مسائل مختلف محیطی، نحوه تخصیص کاربری ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

درصد پیشروی پروژه ها

یکی از مهم ترین واحدهای موسسه، واحد مدرسه سازی می باشد که در این مجموعه تمامی اقدامات و فعالیت های لازم جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی صورت می گیرد. تامین مالی این پروژه ها از طریق کمک های خیرین محترم به خصوص پویش( سهم من از فردای دشتیاری ) می باشد. شما نیز می توانید با تقبل یک یا چند سهم بیست هزار تومانی و پرداخت به صورت ماهیانه در ساخت مدارس منطقه سهیم باشید.

میزان پیشرفت پروژه اول ۰
میزان پیشرفت پروژه دوم ۰
میزان پیشرفت پروژه سوم ۰

آخرین اخبار خیریه

موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری در طی سال های اخیر مدارس مختلفی را در روستاهای مختلف کشور برگزار کرده است، هدف از انتشار این خبرها اطلاع از چگونگی عملکرد دشت یاری می باشد.