موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری

موسسه خیریه دانشجویی” دست یاری به دشتیاری “حاصل یکی از اهداف کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی است. این کانون دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پایه گذاری شده و یکی از اهداف آن محرومیت زدایی علمی فرهنگی از مناطق محروم کشور بوده است.

اقدامات مؤسسه‌ی دست یاری به دشتیاری در سال جاری (۱۳۹۸):

آغاز همزمان ساخت ۱۳ مدرسه با ۸۳ کلاس درس برای ۲۵۰۰ دانش آموز:

 

بدین ترتیب، مؤسسه‌ی خیریه‌ دانشجویی “دست یاری به دشتیاری” به کوشش جمعی از دانشجویان و اساتید دغدغه‌مند،در سال ۱۳۹۸، اقدامات زیر را  انجام داده اند.

 

 

 • ۱۱ مدرسه در منطقه‌ی دشتیاری
 • ۱ مدرسه در شهر چابهار
 • ۱ مدرسه در شهرستان کنارک

 

 

حاصل همکاری “دست یاری به دشتیاری” و “منطقه‌ی آزاد چابهار”

 

 

این مدارس عبارت اند از:

 

 1. دبستان روستای دَج دادخدا – دهستان پیر سهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۲ کلاسه، با ۱۰۰ متر مربّع زیربنا)
 2. دبستان روستای پَت – دهستان باهوکلات – منطقه‌ی دشتیاری (۸ کلاسه، با ۴۸۰ متر مربّع زیربنا)
 3. دبستان روستای چوتانی – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۶ کلاسه، با ۴۰۰ متر مربّع زیربنا)
 4. دبستان روستای لاتیدان – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۵ کلاسه، با ۳۵۰ متر مربّع زیربنا)
 5. دبستان روستای شه بیک زهی – دهستان باهوکلات – منطقه‌ی دشتیاری (۸ کلاسه، با ۴۸۰ متر مربّع زیربنا)
 6. دبستان روستای نیام بیت – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۳ کلاسه، با ۱۵۰ متر مربّع زیربنا)
 7. دبیرستان دخترانه‌ی روستای بجار بازار – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۱۰ کلاسه، با ۳۶۰ متر مربّع زیربنا)
 8. دبستان روستای گراگی – دهستان باهوکلات – منطقه‌ی دشتیاری (۲ کلاسه، با ۱۰۰ متر مربّع زیربنا)
 9. دبستان روستای کچ – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۱۰ کلاسه، با ۸۰۰ متر مربّع زیربنا)
 10. دبستان روستای عورکی ملنگ بازار – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۱۰ کلاسه، با ۵۰۰ متر مربّع زیربنا)
 11. مدرسه‌ی شهید صدوقی – شهر چابهار (۷ کلاسه، با ۴۰۳ متر مربّع زیربنا)
 12. دبستان روستای پزم تیاب – شهرستان کنارک (۷ کلاسه، با ۴۰۳ متر مربّع زیربنا)
 13. دبستان روستای ندکان سرفراز – دهستان پیرسهراب – منطقه‌ی دشتیاری (۵ کلاسه، با ۳۵۰ متر مربّع زبربنا)

 

 

این مدارس با ۵۰ درصد مشارکت دست یاری به دشتیاری و ۵۰ درصد مشارکت منطقه‌ی آزاد چابهار ساخته خواهد شد.

به همّت دست یاری به دشتیاری، در ساخت این مدارس، ۲۰ درصد صرفه جویی مالی صورت می‌گیرد.

شناسایی، اولویت بندی و انتخاب مدارس در منطقه‌ی دشتیاری توسّط دست یاری به دشتیاری انجام شده است.