موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری

موسسه خیریه دانشجویی” دست یاری به دشتیاری “حاصل یکی از اهداف کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی است. این کانون دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پایه گذاری شده و یکی از اهداف آن محرومیت زدایی علمی فرهنگی از مناطق محروم کشور بوده است.

معرفی پویش

پویش “سهم ما از فردای دشتیاری” قالب اصلی مدیریت منابع مالی خیرین در راستای ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس منطقه دشتیاری است.

مبالغ خیرخواهانه تحت عنوان سهم های ۲۰ هزار تومانی تعریف شده است که به صورت ماهیانه پرداخت میشود.

 خیرین محترم با عضویت در این پویش میتوانند با تقبل یک یا چند سهم ماهیانه ۲۰ هزار تومانی در تامین مالی پروژه ها مساعدت نمایند. 

هدف پویش، تثبیت سهم های تقبل شده به ۵۰۰ سهم ماهیانه است.

هم اکنون

تعداد خیرین محترم عضو پویش:    ۲۲۱ نفر

تعداد سهم های تقبل شده :  ۴۷۴ سهم

تعداد سهم های باقی مانده تا رسیدن به هدف : ۲۶ سهم

نکات قابل توجه :

. حداقل مبلغ قابل تقبل در پویش ۲۰هزار تومان میباشد .

 . خیرین محترم هر زمان که مایل باشند میتوانند از ادامه واریز صرف نظر نمایند .

 . اعلام عدم انصراف به معنای پرداخت مداوم سهم میباشد.

 . پرداخت ها یکم تا پنجم هرماه صورت میگیرد و خیرین محترم میبایست اطلاع واریزی های خود را با ارسال تصویر در گروه پویش به اشتراک بگذارند.

. گزارش کامل جمع آوری مبالغ و روند اجرای پروژه ها و نیز تکمیل و افتتاح آنها علاوه بر کانال رسمی موسسه در گروه پویش به اطلاع خیرین محترم میرسد.

74304d8b-1af6-497f-9256-0849eccba25c