موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری

موسسه خیریه دانشجویی” دست یاری به دشتیاری “حاصل یکی از اهداف کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی است. این کانون دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پایه گذاری شده و یکی از اهداف آن محرومیت زدایی علمی فرهنگی از مناطق محروم کشور بوده است.

واریز وجه

اطلاعات حساب بانکی موسسه به نام :

“مردم نهاد دست یاری به دشتیاری” نزد بانک کشاورزی، شعبه شهرآرا

شماره حساب : ۸۴۵۳۵۸۳۱۸

شماره کارت :
۲۴۳۳-۰۰۰۷-۷۰۷۰-۶۰۳۷

شماره شبا :
IR-2201-6000-0000-0008-4535-8318

DSC00024