موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری

موسسه خیریه دانشجویی” دست یاری به دشتیاری “حاصل یکی از اهداف کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی است. این کانون دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پایه گذاری شده و یکی از اهداف آن محرومیت زدایی علمی فرهنگی از مناطق محروم کشور بوده است.

نویسنده: admin

تجهیز و بهسازی بنای مورد استفاده ۳ مدرسه - دبیرستان پسرانه شبانه روزی دوره اول شهید باهنر پیرسهراب - دبیرستان پسرانه دوره دوم امام علی (ع) پیرسهراب - هنرستان کارودانش مشاهیر پیرسهراب جمعیت روستاهای...

بیستر بخوانید

تجهیز و بهسازی بنای مورد استفاده ۳ مدرسه - دبیرستان پسرانه شبانه روزی دوره اول شهید باهنر پیرسهراب - دبیرستان پسرانه دوره دوم امام علی (ع) پیرسهراب - هنرستان کارودانش مشاهیر پیرسهراب جمعیت روستاهای...

بیستر بخوانید

تجهیز و بهسازی بنای مورد استفاده ۳ مدرسه - دبیرستان پسرانه شبانه روزی دوره اول شهید باهنر پیرسهراب - دبیرستان پسرانه دوره دوم امام علی (ع) پیرسهراب - هنرستان کارودانش مشاهیر پیرسهراب جمعیت روستاهای...

بیستر بخوانید